Welkom bij ABC Kops Haarlem

Bewegen en plezier staan bij ons centraal

ABC Kops Haarlem

ABC Kops Haarlem is een dynamisch sportbedrijf met als doelstelling de leden de mogelijkheid te bieden hun fysieke en mentale gezondheid op peil te brengen, te houden of te vergroten. De mogelijkheden die ABC Kops daartoe biedt zijn Budosporten. Budosporten zijn Japanse krijgskunsten: Judo & Aikido.

Team

Jesse Thörig

Eigenaar & judodocent

Sportaanbod

Judo | Lees meer >>

Judo is een hele leuke technische en veelzijdige sport. Alle bewegingsvormen in liggende, zittende, knielende tot staande houding komen aan bod.

Boven de deur van de judoschool van de Japanse grondlegger Jigoro Kano prijkten twee slogans:
1: minimale inspanning met maximaal resultaat
2: gezamenlijk welzijn
Ju-Do betekent: zachte weg/manier en duidt op het meegeven met de kracht van je tegenstander i.p.v. ertegenin te gaan, want dan wint altijd de sterkste. Maatschappelijk gezien geef je mee met iemand in een fysiek of verbaal conflict, waardoor hij de zinloosheid van zijn actie inziet. Dan blijkt er geen verlies voor beide partijen, maar een win-win situatie.
Judo is bekend geworden door de Olympische prestaties van zwaargewichten Anton Geesink ’64 en Wim Ruska ’72 en recentelijk in 2000 in Sydney Mark Huizinga.

Het doel van het judo is steeds controle te krijgen op de situatie en daarvoor heb je eerst beheersing over jezelf nodig. Judo is er voor tieners, volwassenen en vooral ook voor kinderen van de basisschool.

Opgroeiende kinderen
Net als bij jonge dieren is het vooral ook voor opgroeiende kinderen belangrijk om met leeftijdsgenootjes te stoeien. Daardoor is het makkelijker te socialiseren, ze ontwikkelen een krachtig en evenwichtig lichaam en kunnen op een beheerste manier uiting geven aan hun agressie. Bij de meeste (bal)sporten is het fysieke contact verboden, terwijl dit voor kinderen uiterst belangrijk is, mits dit door de lesgever in goede banen wordt geleid. Judo is niet een of andere spelsport: het is een zeer goed doordacht opvoedkundig systeem met een levensvisie erachter en het is nog ontzettend leuk ook.
Er zijn iedere dag jeugd-judolessen. Bij deze lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en de gevorderdheid van de kinderen. Tijdens een proefles kan uw kind aan den lijve ervaren hoe de sfeer is en wat er zoal gedaan wordt.

Lesrooster

Lesrooster Haarlem
Dinsdag Leeftijd Sport
15.30-16.15 4-8 jaar judo
16.15-17.15 9-12 jaar judo
*deze lessen zullen doorgaan bij genoeg aanmeldingen
Donderdag Leeftijd Sport
15.30-16.15 4-5-6 jaar judo
16.15-17.15 7-8-9 jaar judo
17.15-18.15 10-11-12 jaar judo

Meld je direct aan voor een gratis proefles

Contactgegevens ABC Kops Haarlem

 

Adres
Leidseplein 33
2013 PW, Haarlem

 

Telefoon
06-5371 2796 (Jesse Thörig)

Email
haarlem@abckops.nl