Algemene voorwaarden

 

 • Inschrijfgeld. Bij aanmelding is men inschrijfgeld verschuldigd.
 • Lesgeld. Het lesgeld is gebaseerd op jaardeelname en wordt verdeeld over 10 maanden.
 • Automatische betalen. Bij automatische incasso zal het incasseren van het verschuldigde lesgeld rond de 1e van de nieuwe maand plaats vinden. Als u de afschrijving ongedaan wilt maken, heeft u 30 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
 • Contant betalen. Bij contante betaling dient het lesgeld iedere 1e les van het nieuwe kwartaal te worden voldaan aan de balie.
 • Openstand. Het innen van achterstallig lesgeld wordt belast met administratie en/of incassokosten.
 • Aanpassing. Het lesgeld is inclusief BTW en wordt jaarlijks aangepast.
 • Vakanties. Op officiële feestdagen en alle basisschool vakanties is er geen les. De eigen (ook zomer-) vakanties zijn voor eigen risico.
 • Ziekte. Bij ziekte geldt een eigen risico van één maand. Bij langdurige ziekte kan het lesgeld tijdelijk worden stopgezet.
 • Opzegging. De periode van lidmaatschap wordt telkens verlengd met een periode van 1 maand, behalve bij schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van één volle maand. Opzeggingen per e-mail worden bevestigd: hoofddorp@abckops.nl
 • Aansprakelijkheid. ABC Kops stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, evenals mogelijke blessures of ongevallen, die de leden tijdens het beoefenen van een budoactiviteit kunnen overkomen.
 • Privacy. ABC Kops zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. ABC Kops zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.