Algemene voorwaarden

 

  • Inschrijfgeld. Bij aanmelding is men inschrijfgeld verschuldigd.
  • Lesgeld. Het lesgeld is gebaseerd op jaardeelname en wordt verdeeld over 10 maanden.
  • Automatische betalen. Bij automatische incasso zal het incasseren van het verschuldigde lesgeld rond de 1e van de nieuwe maand plaats vinden. Als u de afschrijving ongedaan wilt maken, heeft u 30 dagen de tijd om de bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
  • Contant betalen. Bij contante betaling dient het lesgeld iedere 1e les van het nieuwe kwartaal te worden voldaan aan de balie.
  • Openstand. Het innen van achterstallig lesgeld wordt belast met administratie en/of incassokosten.
  • Aanpassing. Het lesgeld is inclusief BTW en wordt jaarlijks aangepast.
  • Vakanties. Op officiële feestdagen en alle basisschool vakanties is er geen les. De eigen (ook zomer-) vakanties zijn voor eigen risico.
  • Ziekte. Bij ziekte geldt een eigen risico van één maand. Bij langdurige ziekte kan het lesgeld tijdelijk worden stopgezet.
  • Opzegging. De periode van lidmaatschap wordt telkens verlengd met een periode van 1 maand, behalve bij schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van één volle maand. Opzeggingen per e-mail worden bevestigd: hoofddorp@abckops.nl
  • Aansprakelijkheid. ABC Kops stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, evenals mogelijke blessures of ongevallen, die de leden tijdens het beoefenen van een budoactiviteit kunnen overkomen.